عاشق دل باخته

منم همان خسته و دل شکسته

خدایا 

 منم همان خسته و دل شکسته  

منم همان مسافر بی همسفر مانده 

منم همان دل بسته به تنهائی های ناتمام 

منم همان مرداب سکوت در جنگلی از هیاهو 

منم همان قایق رو به غرق در اقیانوس غم 

منم همان کتاب پر حرف اما نا توان در گفتن 

منم همان اشک های خشکیده از نا امیدی 

منم همان دوستدار یاران که همه فراری اند از من 

منم همان درخت پر برگ و سایه دار٬ اما تبر خورده و ایستاده  

منم همان خشکی منتظر امواج دریا 

منم همان باور نکرده ز یاران 

منم همان نگاه عمیق اما پر ز اندوه  

منم همان موسیقی های غمگین 

منم همان شعر های دل شکن از دنیا 

منم همان ابر سیاه پر اشک اما٬منتظر بارش 

منم همان خسته و دل شکسته از خویش

منم همان خسته و دل شکسته  

منم همان ................

بهترین تصاویر در بهار بیست www.bahar22.com

در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد

 در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد

 آتش عشقت چنان از زندگی سیرم کرد

 آرزوی مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 0:47  توسط سعيد  | 

پاییز و بچه ها

مهر امد و دوباره گلستان سبز عشق تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

عطر یاد و خاطره هایش چعه دیدنی ستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

اهنگ پک زمزمه غنچه ای نازتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

از لابه لای وسعت سبزش شنیدنی ستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

مهر امد و تبسمی از جنس نوبهارتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

روی لبان پک و لطیف بنفشه هاستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

گلبوته های شادی و شور و نشاط و عشقتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

دسته گلی ست ابی و در دست بچه هاستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

مهر امد و طلوع نجیب و بهاریشتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

در جای جای دفتر دل سبز و ماندنی ستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

شعر بلند خاطره های بهار شوقتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

در روزهای ابی و بی کینه خواندنی ستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

مهر امد نوید شکفتن و یک حضورتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

دل ها همه به پکی برگ شقایق ستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

می گفت باغبان که بدانید قدر انتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

چون بهترین و سبزترین دقایق ستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

در گلستان سبز پر از عطر یاس عشقتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

اینه های عشق و صفا رو بروی ماستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

مهر امد و درین تپش قلب زندگی تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

پرواز تا شکفته شدن ارزوی ماستتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

بهاربيست          www.bahar22.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:57  توسط سعيد  | 

چوب عاشقیمو خوردم...

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیهـرگز تـو هـم مــانـنــد مـــن آزار ديــدي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیيــار خــودت را از خــودت بــيــزار ديــدي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیآيــا تـو هـم هر پــرده اي را تا گشودي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاز چــار چــوب پـنـجـــره ديـــــوار ديــدي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاصـلا بـبـيـنـم تـا بـه حـالا صـخــره بودي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاز زيـــر امــــواج آســـمـان را تــار ديدي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسینـام کـسي را در قـنـوتت گـــريـه کـردي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاز «آتـنـا» گـفـتن «عــذابَ النـّار» ديدي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیدر پـشـت ديـوار ِحياطي شعـر خوانـدي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیدل کـنـدن از يــک خــانه را دشـوار ديدي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیآيا تو هم با چشم ِ بـاز و خيس ِ از اشکعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیخواب کسي را روز و شب بـيـدار ديدي؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیرفتي مطب بي نسخه برگردي به خانه؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیبيـمار بـودي مثل ِمن ؟ ، بيمار ديــدي؟؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیحقـا که بـا مـن فــرق داري ــ لا اقـل تـوعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاو را که مي خواهي خودت يک بـار ديديعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

بهترین تصاویر در بهار بیست www.bahar22.com

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 15:58  توسط سعيد  | 

عشق و علاقه از زبان دیگران

شکسپیر: اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر

 برنگشت از اول برای تو نبوده.

ویکتور هوگو:کسی رو که دوستش داری هر چند وقت یه بار بهش یادآوری کن که او

 را دوست داری!!!!!!!!!!!

دانشجوی زیست شناسی : اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن

... او تکامل خواهد یافت.

دانشجوی آمار: اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ... اگر دوستت

 داشته باشد، احتمال برگشتنش زیاد است و اگر نه احتمال ایجاد یک رابطه مجدد غیر

 ممکن است.


دانشجوی فیزیک: اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ...اگر برگشت

 ، به خاطر قانون جاذبه است و اگر نه یا اصطکاک بیشتر از انرژی بوده و یا زاویه برخورد

 میان دو شیء با زاویه صحیح هماهنگ نبوده است.

دانشجوی حسابداری: اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن ... اگر

 برگشت ، رسید انبار صادر کن و اگر نه ، برایش اعلامیه بدهکار بفرست.

دانشجوی ریاضی: اگر کسی را دوست داری، به حال خود رهایش کن ... اگر برگشت

 ، طبق قانون 2=1+1 عمل کرده و اگر نه در عدد صفر ضربش کن.

دانشجوی کامپیوتر: اگر کسی را دوست داری، به حال خود رهایش کن ... اگر

 برگشت ، از دستور کپی - پیست استفاده کن و اگر نه بهتر است که Delete اش کنی.

دانشجوی خوشبین: اگر کسی را دوست داری، به حال خود رهایش کن... نگران

 نباش بر می گردد.

دانشجوی عجول: اگر کسی را دوست داری، به حال خود رهایش کن .... اگر در مدت

 زمانی معین برنگشت فراموشش کن.


علاقه، عشق، دوست داشتن، گل

دانشجوی شکاک: اگر کسی را دوست داری، به حال خود رهایش کن ....اگر

 برگشت، از او بپرس " چرا "؟

دانشجوی صبور: اگر کسی را دوست داری، به حال خود رهایش کن ....اگر برنگشت،

 منتظرش بمان تا برگردد.

دانشجوی رشته صنایع: اگر کسی را دوست داری، به حال خود رهایش کن ...اگر

 برگشت ، باز هم به حال خود رهایش کن این کار را مرتب تکرار کن...

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:21  توسط سعيد  | 

طعم تلخ واقعیت

بذار یواش شروع کنم ، سلام گلم ، هم نفسم

 
آرزوهام راضی شدن ، دیگه بهت نمی رسم

 
گفتم چیا گفتی بهم ، گفتی که اینده داری 


دنیا همش عاشقی نیست ، گریه داری ، خنده داری 


گفتم که گفتی من باشم به لحظه هات نمی رسی  


به قول دل شاید دلت گرو باشه پیش کسی


خلاصه گفتم که چشات قصد رسیدن نداره

 
رؤیاها کاله و دسات خیال چیدن نداره 


گفتم که گفتی زندگی ت غصه داره ، سفر داره 


هم واسه من هم واسه تو با هم بودن خطر داره

 
گفتم تو گفتی رؤیاها مال شبای شاعراس 


شهامتو کسی داره که شاعر مسافراس


مسافرا اون آدمان که با حقیقت می مونن 


تلخیاشو خوب می چشن ، غصه هاشو خوب می دونن


گفتم فقط می خوای واست یه حس محترم باشم 


عاشقیمو قایم کنم ، تو طالع تو کم باشم 


گفتم که گفتی ما دو تا بهدرد هم نمی خوریم 


ولی یه جا مثل همیم ، هر دومون از قصه پریم

 
گفتیم تو گفتی می تونیم یادی کنیم از همدیگه 


اما کسی به اون یکی لیلی و مجنون نمی گه 


گفتم تو گفتی سهممون از زندگی جدا جداس


حرف تو رو چشم منه ، اما اینام دست خداس 


هر چی که تو گفته بودی ، گفتم به دل بی کم و بیش


حال خودم ؟ نه راه پس مونده برام نه راه پیش


این حرفای خودت بوده ، از من دیوونه تر دیدی ؟


اصلا نگفتم اینا رو خودت دیدی یا شنیدی 


دلم که حرفاتو شنید ، اول که باورش نشد


ولینه ، بهتره بگم ، نفهمیدش ، سرش نشد 


یه جوری مات و غمزده ، فقط به دورا خیره شد 


زنگ ازرخش نه ، نپرید ، شکست و مرد و تیره شد

 
بلور رویا هام ولی چکید ، مث خواب تگرگ 


آرزوهام از هم پاشید ، رسید ته کوچه ی مرگ 


راستش ازم چیزی نموند ، به جز همین جسم ظریف  


خوب می دونی چی می کشه غریب تو خونه ی حریف 


نگی چرا نوشته هام لطیف و عاشقونه نیست 


رؤیا و آرزوم که هیچ ، حتی دل دیوونه نیست 


زیبا باید تنهایی من این نامه روسیا کنم 

 
رسم گذشتهها می گه باید به تو نگا کنم 


حرفاتو گفتم به خودت ، ببینی راستی تو زدی 


اصلا توی ذات تو هست ، یه همچی چیزی بلدی ؟


اگر تو بیداری بودی ، بشین میادش خبرم 

 
اگر نگفتی بنویس ، من می خوام از خواب بپرم   


دوست دارم چه توی خواب ، چه توی مرگ و بیداری 


فدای یک تار موهات ، که تو من و دوس نداری

 
مواظب آدما باش ، زندگی گرگه زیبا جون 


خدای رویای منم ، هنوز بزرگه زیبا جون 


دوشنبه ی پر از غم یه ظهر گرم مردادی 


با اون چشای روشنت چه کاری دست من دادی
 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 12:32  توسط سعيد  | 

چقدر سخته

 

چقدرسخته که کسی روکه دوستش داری نتونی بهش بگی که

 

 دوستش داری؛چقدرسخته تو چشای کسی که تمام عشقت رو

 

 دزدیده و به جاش یه زخم همیشه گیرو به قلبت هدیه داد زل بزنی

 

 و به جای اینکه نفرت داشته باشی حس کنی که هنوز هم

 

دوستش داری؛ چقدر سخته دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه

 

بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده؛ چقدرسخته تو

 

 خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی اما وقتی دیدیش هیچ چیزی جز

 

 سلام نتونی بگی؛ خیلی سخته وقتی پشتش بهته دونه های

 

اشک گونه هاتو خیس کنه اما مجبور بشی بخندی تا نفهمه که هنوز

 

 دوستش داری؛ چقدرسخته گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار

 

 بار خودتو بشکنی و اونوقت آروم زیر لب بگی

 

 

عزیزم باغچه نو مبارک.

  

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

این سطر مختصر را گفتم که او بخواند

هر چه به او نگفتم می خوام او بداند

من می نشینم با تو و تنها صبوری می کنم

یک روز عاشق می شوی من پیش بینی می کنم

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:16  توسط سعيد  | 

یه روزی ...

يه روزي فكر ميكردم بدون تو ميميرم


پيش خودت ميگفتي تو چنگ تو اسيرم


يه روزي فكر ميكردم كنار تو ميمونم


تا دنيا دنيا باشه از عشق تو ميخونم


يه روزي فكر ميكردم برام خيلي عزيزي


اگه يه روز نباشي دل رو به هم ميريزي


يه روزي فكر ميكردم صادق و باوفايي


اما حالا ميبينم از اين حرفا رهايي


برام ديگه مهم نيست عاشق من نباشي


فقط مي خوام خيلي زود از پيش من جدا شي


فقط بدون كه ديگه تو قلب من تو مردي


خيلي وقته ميدونم قلبم و از ياد بردي


منم ميخوام رها شم ميخوام با تو نباشم


منم ميخوام مثل تو با يكي آشنا شم


الان ديگه ميفهمم كه عشق تو سراب بود


خدا رو شكر تو قلبم هنوز يه قطره آب بود


خداحافظ عزيزم.حال دلت خرابه


تو ديگه هيچي نيستي عشقت مثل حبابه

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

آخرین حرف دلم : عشق هرگز نمیمیرد مگر

 اینکه عاشقان بی وفا باشند . .

بهترین تصاویر در بهار بیست www.bahar22.com

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 11:52  توسط سعيد  | 

یاد گرفتم ...

یاد گرفتم .........

از این دنیا و آدماش یاد گرفتم .........

یاد گرفتم حتی اگه عاشق شدم به رومم نیارم که اصلا" کسی هست که من عاشقش شدم.........

یاد گرفتم اگر کسی باهام نامهربونی کرد خیلی زود فراموشش کنم....

یاد گرفتم اگر کسی دلمو شکوند، من دل کسی رو نشکونم.........

یاد گرفتم نزارم کسی اشکهامو ببینه.........

یاد گرفتم نزارم کسی بفهمه تو دلم چی میگذره و بخواد برام دل

بسوزنه.........

یاد گرفتم تو این دنیا به جز خودمو خدام به کسی تکیه نکنم.........

یاد گرفتم راز دلمو به هیچکس نگم بجاش رازدار خوبی باشم.........

یاد گرفتم غرور کسی رو زیر پاهام له نکنم، نزارم کسی غرورمو

بشکونه.........

یاد گرفتم هیچ وقت التماس کسی نکنم جز همونی که بالا سرمه.....

یاد گرفتم که برای رسیدن به هدفم دیگران را بازیچه قرار ندم.........

یاد گرفتم دوستی یک حادثه است و جدایی قانون.........

یاد گرفتم هر گناهی که کردم ولی حرمت دل کسی رو نشکنم.........

یاد گرفتم دنیا برام هرچی رقم زد قبول کنم و دم نزنم.........

یاد گرفتم که همیشه همه ی اینا یادم باشه.........

یاد گرفتم اینا همش درس های دنیاس.........

آره دنیا به آدماش درس میده و بعضی وقتا این دنیا چه پست و زشته

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مرداد ۱۳۸۹ساعت 14:55  توسط سعيد  | 

نامه ای به خدا

سلام خدای مهربانم

میدونی خسته شدم از اینکه هر روز بیایم و به تو بگم که خسته از این دنیا

میدونم که از دستم خسته ای

هرشب فکر و خیال رنجم میده  خدایم دلم گرفته.

ازت دلگیرم روز 3 شنبه یادت هست چه روز بدی بود یادته گریه کردم یادته ازت شاکی شدم یادته گفتم خدایا میخواهم از این به بعد کفر بگم

واقعا انصافه خدایا از که برنجم؟ از مادرم که منو به دنیا اورد از کی برنجم

هان؟؟؟ وقتی خدای من تویی توی

خدایا من از هیچ کدوم از ادمهایی که قلبم را رنج میدهند دلگیر نیستم

چرا دروغ من از تو دلگیرم از تو ای خدای بزرگ و توانایم هستی

اخه این ادما نگاهشون و عقلشون در همون حد هست

ولی تو چی؟تو بزرگی تو توانایی تو میتونی هر کاری کنی ولی ساکتی من از این در رنجم

از این در رنجم که منو بین این همه غصه تنها گذاشتی.

تا حالا شده دلت بخواد توی دفتر خاطراتت بنویسی دلت گرفته ولی نتونی

خدایا تا حالا شده دلت بخواد گریه کنی ولی جرات این کارو نداشته باشی

تا حالا شده یه بغضی تو گلوت گیر کنه و تو بخواهی بشکنیش ولی نشه و تو نتونی و این بشه برات یه آرزو یه آرزوی دست نیافتنی

تا حالا شده دلت بخواد یه دوست صمیمی داشته باشه تا براش درد دل کنی ولی نتونی به هیشکی اعتماد کنی و نخواهی هم بکنی چون از نزدیکترین دوستت ضربه خوردی

میدونی خدا یه دوستی داشتم یه دوست خوب که از بچگی باهام بود خیلی دوستش داشتم همه حرفهای دلم رو بهش میگفتم همه چیزایی که تو دلم بود و ادم میتونست به صمیمی ترین دوستش بگه من میگفتم تا اینکه یه روز اون یه دوست خوب بعد ۱۳ سال رفت و چیزی که توی دلم بود کسی نمیدونست پیش کسی که نمیخواستم رو بشه رو کرد

میدونی چه حسی داشتم رسوا شده بود احساس کسی رو داشتم که لخت جلو یه جمعیت بزرگ ایستاده ولی توانی توی وجودش نیست و تنها جرمش اعتماد بود دلم شکست صداشو شنیدم با تمام وجودم همون لحظه قسم خوردم دیگه حتی بهش یه جمله از دلم نگم قسم خوردم دیگه دوست نباشم

خدا جونم از اون وقت به بعد فقط فقط تورو دارم می فهمی منو ؟

احساسمو می فهمی ؟

میفهمی بغضمو دلیلشو میفهمی ؟

میفهمی ترس رو ؟

خدا یه لحظه با خودت نگی این پسره داره کفر میگه نه به خدا من کی باشم بخواهم جسارت کنم خوب دلم گرفته از دنیا از این روزگار از خیلی چیزا

خدا جونم خسته شدم از اینکه این مردم این ادمای اطرافم که ادعا میکنن دوستم دارند پشت سرم دروغ بگن

ولی ازت می خواهم در این ماه بهشتی و بارانی رحمتت را بر من افزون بفرما و

و حاجاتم را روا کن

و دعاهایم مستجاب بفرمایی

تا خوشی را حس کنم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:16  توسط سعيد  | 

وقتی...

 وقتی کسی رو دوس داری،حاضری جون فداش کنی  

 حاضری دنیارو بدی،فقط یه بار نیگاش کنی

 به خاطرش داد بزنی،به خاطرش دروغ بگی

 رو همه چی خط بکشی،حتّی رو برگ زندگی

 وقتی کسی تو قلبته،حاضری دنیا بد بشه

 فقط اونی که عشقته،عاشقی رو بلد باشه

 قید تموم دنیارو به خاطرِ اون می زنی

 خیلی چیزارو می شکنی ، تا دل اونو نشکنی

 حاضری که بگذری از دوستای امروز و قدیم

 امّا صداشو بشنوی ، شب از میون دوتا سیم

 حاضری قلب تو باشه ، پیش چشای اون گرو

 فقط خدا نکرده اون ، یه وقت بهت نگه برو

 حاضری هر چی دوس نداشت ، به خاطرش رها کنی

 حسابتو حسابی از ، مردم شهر جدا کنی

 حاضری حرف قانون و ، ساده بذاری زیر پات

 به حرف اون گوش کنی و به حرف قلب باوفات

 وقتی بشینه به دلت ، از همه دنیا می گذری

 تولّد دوبارته ، اسمشو وقتی می بری

 حاضری جونت و بدی ، یه خار توی دساش نره

 حتی یه ذرّه گرد وخاک تو معبد چشاش نره

 حاضری مسخرت کنن ، تمام آدمای شهر

 امّا نبینی اون باهات ، کرده واسه یه لحظه قهر

 حاضری هر جا که بری ، به خاطرش گریه کنی

 بگی که محتاجشی و ، به شونه هاش تکیه کنی

 حاضری که به خاطر ، خواستن اون دیوونه شی

 رو دست مجنون بزنی ، با غصه هاهمخونه شی

 حاضری مردم همشون ، تو رو با دست نشون بدن

 دیوونه های دوره گرد ، واسه تو دس ت بدن

 حاضری اعتبارتو ، به خاطرش خراب کنن

 کار تو به کسی بدن ، جات اونو انتخاب کنن

 حاضری که بگذری از ، شهرت و اسم و آبروت

 مهم نباشه که کسی ، نخواد بشینه روبروت

 وقتی کسی تو قلبته ، یه چیزقیمتی داری

 دیگه به چشمت نمی یاد ، اگر که ثروتی داری

 حاضری هر چی بشنوی ، حتی اگه سرزنشه

 به خاطر اون کسی که ، خیلی برات با ارزشه

 حاضری هر روز سر اون ، با آدما دعوا کنی

 غرورتو بشکنی و باز خودتو رسوا کنی

 حاضری که به خاطرش ، پاشی بری میدون جنگ

 عاشق باشی اما بازم ، بگیری دستت یه تفنگ

 حاضری هر کی جز اونو ، ساده فراموش بکنی


 پشت سرت هر چی می گن ، چیزی نگی گوش بکنی


 حاضری هر چی که داری ، بیان و از تو بگیرن

 پرنده های شهرتون ، دونه به دونه بمیرن

 وقتی کسی رو دوس داری ، صاحب کلّی ثروتی

 نذار که از دستت بره ، این گنجِ خیلی قیمتی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 0:29  توسط سعيد  | 

خداحافظ

خداحافظ گل لادن .تموم عاشقا باختن

ببین هم گریه هام از عشق .چه زندونی برام ساختن

خداحافظ گل پونه .گل تنهای بی خونه

لالایی ها دیگه خوابی به چشمونم نمی شونه

یکی با چشمای نازش دل کوچیکمو لرزوند

یکی با دست ناپاکش گلای باغچمو سوزوند

تو این شب های تو در تو . خداحافظ گل شب بو

هنوز آوار تنهایی داره می باره از هر سو

خداحافظ گل مریم .گل مظلوم پر دردم

نشد با این تن زخمی به آغوش تو برگردم

نشد تا بغض چشماتو به خواب قصه بسپارم

از این فصل سکوت و شب غم بارونو بردارم

نمی دونی چه دلتنگم از این خواب زمستونی

تو که بیدار بیداری بگو از شب چی می دونی

تو این رویای سر دم گم .خداحافظ گل گندم

تو هم بازیچه ای بودی . تو دست سرد این مردم

خداحافظ گل پونه . که بارونی نمی تونی

...طلسم بغضو برداره .از این پاییز دیوونه خداحافظ .....!


خداحافظ همین حالا، همین حالا که من تنهام

خداحافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام

خداحافظ کمی غمگین، به یاد اون همه تردید

به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید

اگه گفتم خداحافظ نه اینکه رفتنت ساده اس

نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جاده اس

خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رؤیا ها

بدونی بی تو و با تو، همینه رسم این دنیا

خداحافظ خداحافظ

همین حالا

خداحافظ

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 23:52  توسط سعيد  | 

چشهای خیس و لبهای خندون

دنـــیـای آدمـــا رو بــبـیــن عــزیـز عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

ایـنقده جلـوی مـن اشک نـریز عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

تواین دنیا یکی لبهاش پرخنده وشاده عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی غمگینه و همزاد فرهاده عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یــکی مجنــونه و لیــلا نـداره عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

تو شبهاش نداره تک ستاره عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی از بس که گریونه چشاش کوره عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

راه رسیدن به یوسفش دوره  عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی تو غصه ها رفیقه راته  عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

تاجون داره رفیق باوفاته عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی خنجر زده به یار جونیشعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

مثه یه مار زخمی اون زده نیش عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی تو رویاها می بینه یارش عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

قسمت خدا،میشینه اون کنارش عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی فقط تو شادیا باهاته عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

بی وفا رفیق نیمه راته عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی دلتنگه و گریونه چشماش عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عزیزش رفته و گذاشته تنهاش عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی زندونیه توعمق قلبش عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

اونو دوسش داره میدونه قدرش عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی کارش شده گریه و دعا عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یوقت نشه زمعشوقش جدا عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی دلش می خواد تو قلب تو خونه بسازه عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

شدی عاشق دیگه باهات نسازه عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی مثل یه مادر مهربونه عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

محبت و توقلبت می نشونه عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

یکی مثل من دلتنگ صداتم عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

آره همون رفیق باوفاتم عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹ساعت 14:48  توسط سعيد  | 

گمشده

دستمون تو دست هم بود یادته؟غصه هامون کم کم بود یادته؟

چشم نازت مال من بود یادته؟دیدن من غدغن بود یادته؟

روزگار قهر آشتی یادته؟هیچ کس و جز من نداشتی یادته؟

رویاهای اسمونی یادته؟قول دادی پیشم بمونی یادته؟

دستاتو می خوام بگیرم یادته ؟راستی تو بی تو میمیرم یادته؟

پیش هم بودیم نذاشتن یادته؟اونا مارو دوس نداشتن یادته؟

چیزی خواستیم از خدامون یادته؟مستجاب نشد دعامون یادته؟

گفتی ما باید جدا شیم یادته؟گفتی باید بی وفا شیم یادته؟

یه روزی ازم بریدی یادته؟خط رو اسم من کشیدی یادته؟

گفتی عشقمون هوس بود یادته ؟گفتی خوب بود ولی بس بود یادته؟

اما قول دادم به قلبم و خدا   دیگه دل ندم به عشق آدما

                                  ............

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:32  توسط سعيد  | 

نامردی

دلو از دنيا بريدم، اين همـه سختـي كشيدم
       امان ازدست تو اي واي ببين به كجارسيدم  

يه روزي يه روزگاري،همه‌ي عشق من اين بـود
بشم همون كه تو مي‌خواي فرصتم ندادي اي واي


يه روز ميشه تنها بموني، اونوقته قدرمو بدوني
اما اون روز خيلي ديره، كاش مي‌شد اينو بدوني

بدوني هيشكي نمي‌تونه مثل من عاشقت بمونه
آخـه تنهايي خيلي سختـه اينـو دلـت نمي ‌دونه

ديگه نمي‌خوام من دستاتوديگه نمي‌خوام من اشكاتو
ديگه از قلبم تو رفتي، تو رفتي، عزيزم

ديگه نمي‌خوام عاشق باشم ديگه نمي‌خوام صادق باشم
ديگه از قلبم تو رفتي، تو رفتي ،عزيزم اي واي

نامردی تا کی؟

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comحالا هر جا که هستیبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comپای هر کی نشستیبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبدون این رسم رفاقت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comچندین و چند سالمون بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنبود... , آخه نبود ...,بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comکاشکی بود و نبود هيچ کس واسم مهم نبودبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم .

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:44  توسط سعيد  | 

عشق ...

عشق یعنی لایق مریم شدن ... عشق یعنی با خدا هم دم شدن

... عشق یعنی جام لبریز از شراب ... عشق یعنی تشنگی یعنی سراب

... عشق یعنی خواستن و له له زدن ... عشق یعنی سوختن و پر پر زدن

... عشق یعنی سال های عمر سخت ... عشق یعنی زهر شیرین ، بخت تلخ

... عشق یعنی با " خدا یا " ساختن ... عشق یعنی چون همیشه باختن

... عشق یعنی حسرت شب های گرم ... عشق یعنی یاد یک رویای نرم

... عشق یعنی یک بیابان خاطره ... عشق یعنی چهار دیوار بدون پنجره

... عشق یعنی گفتنی با گوش کر ... عشق یعنی دیدنی با چشم کور

... عشق یعنی تا ابد بی سرنوشت ... عشق یعنی آخر خط بهشت

... عشق یعنی گم شدن در لحظه ها ... عشق یعنی آبی یه بی انتها

... عشق یعنی یک سوال بی جواب ... عشق یعنی رفتن توی خواب

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:22  توسط سعيد  | 

نمی بخشمت

نمی بخشمت .... بخاطر تمام خنده هایی كه از صورتم گرفتی .... بخاطر تمام غمهایی كه بر صورتم نشاندی .... نمی بخشمت .... بخاطر دلی كه برایم شكستی .... .. بخاطر احساسی كه برایم پرپر كردی ..... نمی بخشمت .... بخاطر زخمی كه بر وجودم نشاندی ..... بخاطر نمكی كه بر زخمم گذاردی .... و می بخشمت بخاطر عشقی كه بر قلبم حك كردی

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 19:13  توسط سعيد  | 

کی اشکات و پاک می کنه

                   شبا که غصه داری


                                                   دست رو موهات کی میکشه


                                                                           وقتی منو نداری 


   شونه کی مرهم


          هق هقت میشه دوباره


                                                  از کی بهونه می گیری


                                                                       شبای بی ستاره


   برگ ریزونای پاییز


         کی چشم به رات نشسته


                                                 از جلو پات جمع می کنه


                                                                     برگای زرد و خسته  


   کی منتظر می مونه


              حتی شبای یلدا


                                               تا خنده رو لبات بیاد


                                                        شب برسه به فردا


   کی از سکوت بارون


           قصه برات می سازه


                                              از عاسقی میخونه


                                                      وقتی که رات درازه


   کی از ستاره بارون  


              چشماشو رو هم می زاره


                                                      نکنه ستاره ای بیاد


                                                                     یاد تو رو نیاره


                                                     نکنه ستاره ای بیاد 


                                                                     یاد تورو نیاره


                                                                     یاد تورو نیاره.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:26  توسط سعيد  | 

شعرهای غمگین می خونم.....

دیگه روی شونه های من جایی نمونده واسه تو

همین الآن می خوام بگم از جلوی چشام برو

بذار دیگه تنها باشم سرزمین بی كسی

دیگه نمی خوام كه بگم برای من مقدسی

فردا اگر ز راهم نمی آمد

من تا ابد كنارت می ماندم

من تا ابد ترانه های عشقم را

در آفتاب عشق تو می خوانم

در پشت شیشه های عشق تو

آن شب نگاه سرد و سیاهی داشت

دالآن دیدگان عشق تو در ظلمت

گویی گویی به عمق روح تو راهی داشت

رنگ چشمای روشنت مثل ستاره ی شبه

این تن بی قرار من واسه نگاهت می تپه

اما دیگه نمی تونم یه لحظه این جا بمونم

می خوام تا آخرین نفس شعرهای غمگین بخونم

  بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:20  توسط سعيد  | 

«« تنهایی »»


   تنهایی خیلی دوست دارمبهاربيست          www.bahar22.com

                        برم تو فکر بعضی یا بهاربيست          www.bahar22.com

                                      اینو  واسه اون نوشتمبهاربيست          www.bahar22.com

                                                   خودش می دونه کی کیا بهاربيست          www.bahar22.com

   خودش اینو خوب می دونهبهاربيست          www.bahar22.com

                       ولی بروش نمی یاره     بهاربيست          www.bahar22.com

                                   دلو به اون راه می زنهبهاربيست          www.bahar22.com

                                                  یه وقت نشه کم بیارهبهاربيست          www.bahar22.com

   یه وقتی بود می خواستمشبهاربيست          www.bahar22.com

                         نمی دونم منو می خواستبهاربيست          www.bahar22.com

                                        نمی دونستم که دیگهبهاربيست          www.bahar22.com

                                                           دلو داده به یه نگاه   بهاربيست          www.bahar22.com

   حالا می فهمم اون روزا بهاربيست          www.bahar22.com

                        این من نبودم پشت توبهاربيست          www.bahar22.com

                                        بعد یه قطره اشک غمبهاربيست          www.bahar22.com

                                                         با یه نگاه گفتم بروبهاربيست          www.bahar22.com

   دوروبرم پیدات نشهبهاربيست          www.bahar22.com

              بدجوری شاکی یم ازتبهاربيست          www.bahar22.com

                                      حق نداری با من باشیبهاربيست          www.bahar22.com

                                                       می گیرم این حق و ازتبهاربيست          www.bahar22.com

    میگن یه بار میگن دو باربهاربيست          www.bahar22.com

                  نه صدتا نامردی دیگهبهاربيست          www.bahar22.com

                                   من هم بخواهم با تو باشمبهاربيست          www.bahar22.com

                                                       این قلبمه که نه میگهبهاربيست          www.bahar22.com

   هر جوری خواست منو سوزوندبهاربيست          www.bahar22.com

                           با اون ادا و اطفاراش  بهاربيست          www.bahar22.com

                                           یه جوری بد کلاس می زاشتبهاربيست          www.bahar22.com

                                                            همه می گفتن اینو باشبهاربيست          www.bahar22.com

   تو تنهایی دق بکنم بهاربيست          www.bahar22.com

            بهتره تا با تو باشم بهاربيست          www.bahar22.com

                            تو خاطرش فکر می کنهبهاربيست          www.bahar22.com

                                             که من هنوزم باهاشمبهاربيست          www.bahar22.com

   میگن از هر دستی که بدیبهاربيست          www.bahar22.com

                  باز از همون دست می گیریبهاربيست          www.bahar22.com

                                     ببین چه کار کردی با منبهاربيست          www.bahar22.com

                                                     میگم که ای کاش بمیریبهاربيست          www.bahar22.com

   فکر نکنی خبریهبهاربيست          www.bahar22.com

           این خبرام نیست به خدابهاربيست          www.bahar22.com

                            شرتو کم کن عزیزم بهاربيست          www.bahar22.com

                                      دلم میگه کوتاه نیابهاربيست          www.bahar22.com

                                                   زدم به سیم آخر وبهاربيست          www.bahar22.com

                                                             می خوام که از پیشم بری  بهاربيست          www.bahar22.com

                                                                            این دفعه اگه پرپرم بشیبهاربيست          www.bahar22.com

                                                                                         نمی تونی دیگه ازم دل ببری. بهاربيست          www.bahar22.com

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 14:36  توسط سعيد  | 

خودت را ازکسی پس نگیر

 

خودت را از کسی پس نگیر شاید این تنها چیزیست که او دارد

وقتی میگویی دوستت دارم اول روی این جمله فکر کن

 شاید نوری را روشن کنی که خاموش کردن آن

 به خاموش شدن او ختم شود

+ نوشته شده در  شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 15:56  توسط سعيد  | 

بهانه

 

گفتی که به احترام دل باران شو               باران شدم وبه روی گل تابیدم

گفتی ک ببوس روی نیلوفر                         ازعشق تو گونه های او بوسیدم

گفتی که ستاره شو دلی روشن کن            من هم چو گل ستاره هاتابیدم

گفتی که برای باغ دل پیچک باش                  بریاسمن نگاه تو پیچیدم

گفتی که برای لحظه ای دریا شو                 دریاشدم وتو را به ساحل دیدم

گفتی که بیا ولحظه ای مجنون باش              مجنون شدم وز دوریت نالیدم

گفتی که شکوفه کن به فصل پاییز                گل دادم وبا ترنمت روییدم

گفتی که بیا واز وفایت بگذر                          از لهجه بی وفاییت رنجیدم

گفتم که بهانه ات برایم کافیست                معنای لطیف عشق را فهمیدم

+ نوشته شده در  شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 15:36  توسط سعيد  | 

حرفهای یه دل شکسته

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیچی نصیبت میشی وقتی زجرم میدی؟ عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیمن به تو دل بستم کاشکی می فهمیدیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیچی نصیبت میشه وقتی من داغونم؟ عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیوقتی که با گریه به تو می فهمونم عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیچی نصیبت میشه وقتی که من بی تابم؟ عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیوقتی که از غصه تا سحر بی خوابم عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیاین حقیقت داره من به تو دل بستم عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیکاشکی می فهمیدی چقدر عاشق هستمعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیمی دونی بد حالم دلم از غصه خونه عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی واسه تو درمون درد من اسمونه عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیداره عادت میشه شبهای شبگردیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیکاش می موندی پیشم.ارومم می کردیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیگریه ام و می بینی بی خیال رد میشی عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیتو که اینقدر خوبی پس چرا بد میشی؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیچی نصیبت میشه وقتی من جون می دم؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیکاشکی عشق و یک بار تو چشمات می دیدمعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیچی نصیبت می شه وقتی من بی تابم؟عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیوقتی که از غصه تا سحر بی خوابمعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی ای حقیقت داره من به تو دل بستمعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیکاش  کی می فهمیدی چقدر عاشق هستمعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

 تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم تیر ۱۳۸۹ساعت 12:42  توسط سعيد  | 

من با تو هرگز

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com سلام ای بی وفا ،‌ ای بی ترحم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comسلام ای خنجر حرفای مردم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comسلام ای آشنا با رنگ خونم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comسلام ای دشمن زیبای جونم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبازم نامه می دم با سطر قرمز بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comآخه این بار شده من با تو هرگز بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنمی خوام حالتو حتی بدونم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comتعجب می کنی آره همونم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comهمونی که زمونی قلبشو باخت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comهمون که از تو یک بت ،‌ یک خدا ساخت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comهمونی که برات هر لحظه می مرد بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comکه ذکر نامتو بی جون نمی برد بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comهمونم که می گفتم نازنینم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبمیرم اما اشکاتو نبینم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comهمون که دست تو ،‌ مهر لباش بود بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comاگه زانو نمی زد غم باهاش بود بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comحالا آروم نشستم روی زانوم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comولی دیگه گذشت اون حرفا ،‌ خانوم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comتعجب می کنی آره عجیبه بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comمی خوام دور شم ازت خیلی غریبه بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comخیال کردی همیشه زیر پاتم ؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبا این نامردیت بازم باهاتم ؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبرات کافی نبود حتی جوونیم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comتموم شد آره گم شد مهربونیم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدیگه هر چی کشیدم بسه دختر بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنمی بینیم همو این خوبه ،‌ بهتره بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدیگه بسه برام هر چی کشیدم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comفریبی بود که من از تو ندیدم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدروغی هست نگفته مونده باشه ؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comکسی هست تو خیال تو نباشه ؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comعجب حتی دریغ از یک محبت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدریغ از یک سر سوزن صداقت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدریغ از یک نگاه عاشقونه بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدریغ از یک سلام بی بهونه بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنه نفرینت چرا ، این رسم ما نیست بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comاگر چه این چیزا درد شما نیست بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comگل مریم چرا اخمات توهم شد؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comچیه توهین به ذات محترم شد ؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدیگه کوتاه کنم با یک خداحافظ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comکه عشق ما رسید به سد هرگزبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر ۱۳۸۹ساعت 21:44  توسط سعيد  | 

حرف دل

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comگفتي كه مرا دوست نداري گله اي نيستبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبين من و عشق تو ولي فاصله اي نيستبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comگفتم كه كمي صبر كن و گوش به من كنبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comگفتي كه نه بايد بروم حوصله اي نيستبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comپرواز عجب عادت خوبيست ولي حيف بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comتو رفتي و ديگر اثر از چلچله اي نيست بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comگفتي كه كمي فكر خودم باشم و آن وقت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comجز عشق تو در خاطر من مشغله اي نيستبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comرفتي تو، خدا پشت و پناهت به سلامت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبگذار بسوزند دل من مساله اي نيستبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۹ساعت 21:30  توسط سعيد  | 

شایدیه روزبخشیدمت

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comشایدیه روزبخشیدمتبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comگذشتم ازگناه توبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comیه خط قرمزی زدمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبه اون همه جفای توبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com اماحالاگنهکاریبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comفراموشی ازیادمنبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبرو وپیش من نمونبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنمی خوام که ببینمتبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comتوساده رفتی ازنگامبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comساده شکستی توچشامبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com شاید یه روز بخشیدمتبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comاماامروزنمی تونمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comتوبدشکستی این دلمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنمی تونم ببخشمتبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:48  توسط سعيد  |